من غلام قمرم علیرضا قربانی

عشق باید پا در میونی کنه گلپا

ابرو کمان محمد معتمدی

بهارا سالار عقیلی

مایه ناز سالار عقیلی

خون جوانان استاد شجریان

قاصدک 1 شجریان

هوای گریه همایون شجریان