آهنگ گیلکی ناصر وحدتی آها بوگو

می جون یاری دگوده بو قبای گالشی
یار دوست داشتنی من لباس گالشی پوشیده

امره بیجار بوما بو زحمت بکشی
به عنوان کارگر به شالیزار ما آمده بود و زحمت کشید

می چرچرانه
خیلی خوش به حالمه

می چرچرانه
خیلی خوش به حالمه

امشو شیمی خونه ور شیرینی خورانه
امشب خونه شما مراسم شیرنی خورونه

د گوته منیم شو خوته منیم
دیگه چیزی نمیتونم بگم، شب خوابم نمیبره

آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم
آفتابه ی آب سنگینه نمیتونم بلندش کنم

چندی مو پوست با بکنم ای پرته خاله
تا چند وقت دیگه باید این پرتقال رو پوست بکنم

چندی نیا با بکنم بلندی بالا ره
چقدر باید قد و بالای بلند رو نگاه کنم

بلندی بالا نگو ده بو می دیله کاره
بالا بلند کار مورد علاقه من را انجام نداده بود

امروز نشاست با بکنیم فردا دوباره
امروز نشاء باید بکنیم فردا وجین مرحله دوم

می چینی کاسی
کاسه چینی من

قوربن بشوم لاکوی تی چپ راسی
قربون اون فرق کجت برم دختر

می چینی قوری
ای قوری چینی من

تازه یارم هگیته بوم تی چشم کوری
به کوری چشم تو دوست  تازه هم گرفته بودم

د گوته منیم شو خوته منیم
دیگه چیزی نمیتونم بگم ،شب خوابم نمیبره

آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم
آفتابه ی آب سنگینه نمیتونم بلندش کنم

اخه باهار بومابو با عطر بنفشه
بهار با عطر بنفشه اومده بود

بلبل چپ چپ بزابو تلمبار گوشه
بلبل گوشه انبار شلتوک نشسته بود و چه چه می زد

تو بوشو لاکو بوگو خود رو نوکوشه
برو به دختر بگو خودشو نکشه حرص نخوره

ناز و ادا نوکون بیه می کشه
ناز نکن و ادا در نیار، بیا تو آغوشم

اخه می تورشواشه
ترش واش نوعی گیاه محلی منه

سیصد ته باغ بیتوبوم تی خونه واشه
واسه پاگشای تو سیصد درز  باغ چای قرار گذاشته بودم

د گوته منیم شو خوته منیم
دیگه چیزی نمیتونم بگم، شب خوابم نمیبره

آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم
آفتابه ی آب سنگینه نمیتونم بلندش کنم

ای هالی خال هم بشکسه با هالی غونچه
این شاخه آلوچه غنچه کرده هم شکسته

می دونبال هم بگیته باریک وچه
پسر لاغر هم افتاده دنبال من

تو ای غلط کاره نوکون مره بورده منی
تو از این غلط کاری ها نکن، نمی تونی با من ازدواج کنی

سیا بادمجون
سیاه بادمجان سیاه سوخته

عباس چی کار بوگود بوشو گولاجون
عباس چه کار کرد، رفت گلاجان

بوشوبو تیماجون
رفته بود تماجان

بوشوبو چینی جون
رفته بود چینی جان

آخ تی جون می جون
آخ جونه من و جون تو

تی آرزوم ایمسال گل بورده منم
امسال حتی نمی تونم آرزوت رو به خاک ببرم

چین چین تومون تو دوگودی تر بورده منم
دامن چین چین پوشیدی، نمی تونم باهات ازدواج کنم

د گوته منیم شو خوته منیم
دیگه چیزی نمیتونم بگم، شب خوابم نمیبره

آفتوبه آب سنگینه جور گیته منیم
آفتابه ی آب سنگینه نمیتونم بلندش کنم

***

تقدیم به هموطنان مهربان شمالی – گیله مردان و گیله زنان عزیز

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *