تا مشکتو تو آب زدی سلحشور

تا مشکتو تو آب زدی موجای دریا شد آروم /  تا رو به ساحل اومدی
بغضی نشست توی گلوم /  همون دم بود غربت دنیا شد نصیبم
رو لب گل کرد ناله های امن یجیبم /  بلند شو بنگر که شمشیرا رو کشیدن
آخه میدونن بدون تو من غریبم ابالفضل /  دشمن با داغ اکبرم
آتیش زده بر جیگرم / حالا شکسته با غمت / مثه سر تو کمرم
روی قلبم دیگه این زخم غم میمونه /  کمرم دیگه مثه مادر خم میمونه
میدونی چه فکری میسوزونه دلم رو / تو این فکرم خواهرم بی محرم میمونه
پاشو ببین توی حرم عزا خونه به پا شده / که آرزوی کوفیا / با کشتنت روا شده
بدون تو توی هر خیمه پا میذارن / رد پاهاشونو تو آتیش جا میذارن
دیگه زینب دستاشو روی سر میگیره /پیش چشماش داغمو رو دلها میذارن

دانلود مداحی تا مشکتو تو آب زدی سلحشور

تا مشکتو تو آب زدی سلحشور

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

تا مشکتو تو آب زدی سلحشور

تا مشکتو تو آب زدی موجای دریا شد آروم /  تا رو به ساحل اومدی
بغضی نشست توی گلوم /  همون دم بود غربت دنیا شد نصیبم
رو لب گل کرد ناله های امن یجیبم /  بلند شو بنگر که شمشیرا رو کشیدن
آخه میدونن بدون تو من غریبم ابالفضل /  دشمن با داغ اکبرم
آتیش زده بر جیگرم / حالا شکسته با غمت / مثه سر تو کمرم
روی قلبم دیگه این زخم غم میمونه /  کمرم دیگه مثه مادر خم میمونه
میدونی چه فکری میسوزونه دلم رو / تو این فکرم خواهرم بی محرم میمونه
پاشو ببین توی حرم عزا خونه به پا شده / که آرزوی کوفیا / با کشتنت روا شده
بدون تو توی هر خیمه پا میذارن / رد پاهاشونو تو آتیش جا میذارن
دیگه زینب دستاشو روی سر میگیره /پیش چشماش داغمو رو دلها میذارن

دانلود مداحی تا مشکتو تو آب زدی سلحشور

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد