من ایرانم و تو عراقی پویانفر

من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!
دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و… از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم!  /  کربلا واسم ضروریه حسین؛ اربعین اوضاع چجوریه حسین؟
کار من امسال صبوریه حسین؛ دارم میمیرم!
من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!  /  بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!  /  جوونیم فدا سر ساقی؛ چه فراقی چه فراقی!
آرزومه راهی مشایه شم؛ کربلایی شم باهات همسایه شم… / پرچم سرخت باشه؛ آسایشم آروم جونم /  این روزا عطر اقاقیا میخوام؛ تلخی چای عراقی رو میخوام
گریه تو صحن ساقیو میخوام آروم جونم… / من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!
رو قلبم گذاشته چه داغی! چه فراقی چه فراقی! /  اشکم روی ورق های لحوف؛ ریخت تا خوندم من از چشم حروف /  زخمی کردن تنت رو با سیوف

دانلود مداحی من ایرانم و تو عراقی پویانفر

من ایرانم و تو عراقی پویانفر

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

من ایرانم و تو عراقی پویانفر

من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!
دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و… از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم!  /  کربلا واسم ضروریه حسین؛ اربعین اوضاع چجوریه حسین؟
کار من امسال صبوریه حسین؛ دارم میمیرم!
من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!  /  بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!  /  جوونیم فدا سر ساقی؛ چه فراقی چه فراقی!
آرزومه راهی مشایه شم؛ کربلایی شم باهات همسایه شم… / پرچم سرخت باشه؛ آسایشم آروم جونم /  این روزا عطر اقاقیا میخوام؛ تلخی چای عراقی رو میخوام
گریه تو صحن ساقیو میخوام آروم جونم… / من ایرانم و تو عراقی؛ چه فراقی چه فراقی!
بگیر از دلم یه سراغی؛ چه فراقی چه فراقی!
رو قلبم گذاشته چه داغی! چه فراقی چه فراقی! /  اشکم روی ورق های لحوف؛ ریخت تا خوندم من از چشم حروف /  زخمی کردن تنت رو با سیوف

دانلود مداحی من ایرانم و تو عراقی پویانفر

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد