ابرو کمان محمد معتمدی

غمزه ی چشم آن مست ابرو کمان
برده دل از  قرار من ناتوان
ای دل و دین من
جان شیرین من
امان ای دل ای دل ای دل  امان ای دل ای دل خدا
من از پی اش بی نشان میروم
دیده ام خوان
نام او بر زبان
من خراب جهان
همچون تیری رها از کمان میروم
ای دل و دین من
جان شیرین من
امان ای دل ای دل ای دل  امان ای دل ای دل حبیبم

دانلود آهنگ ابرو کمان محمد معتمدی

ابرو کمان محمد معتمدی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

ابرو کمان محمد معتمدی

غمزه ی چشم آن مست ابرو کمان
برده دل از  قرار من ناتوان
ای دل و دین من
جان شیرین من
امان ای دل ای دل ای دل  امان ای دل ای دل خدا
من از پی اش بی نشان میروم
دیده ام خوان
نام او بر زبان
من خراب جهان
همچون تیری رها از کمان میروم
ای دل و دین من
جان شیرین من
امان ای دل ای دل ای دل  امان ای دل ای دل حبیبم

دانلود آهنگ ابرو کمان محمد معتمدی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد