ثانیه ها احسان خواجه امیری

عاشقتم دستِ خودم نیست/ این حالو دوست دارم /عاشقم اونقدر که محالِ دست از تو بردارم / آخه تورو نمی فهمه کسی هنوز به اندازه من  /بهونه ی تازه من بمون و حرفاتو بزن ، سکووتو بشکن  /ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات
مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم  / می رسم از تو به خودم
شکلِ لبخندِ تو شدم /بی قرارِ این عشق و پریشونی و دیوونگیاشم
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات / مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم /شکلِ لبخندِ تو شدم / بی قرارِ این عشق و
پریشونی و دیوونگیاشم / تورو دارم تو روزایی که دنیا دلگیره
میای و حس دلتنگی و دوری می میره/ بیای ریتمِ موسیقی قلبت دنیامُ میگیره
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات / مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم / شکلِ لبخندِ تو شدم
بی قرارِ این عشق و / پریشونی و دیوونگیاشم
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات /مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم /شکلِ لبخندِ تو شدم /بی قرارِ این عشق و/ پریشونی و دیوونگیاشم

دانلود با کیفیت 320

ثانیه ها احسان خواجه امیری

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

ثانیه ها احسان خواجه امیری

عاشقتم دستِ خودم نیست/ این حالو دوست دارم /عاشقم اونقدر که محالِ دست از تو بردارم / آخه تورو نمی فهمه کسی هنوز به اندازه من  /بهونه ی تازه من بمون و حرفاتو بزن ، سکووتو بشکن  /ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات
مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم  / می رسم از تو به خودم
شکلِ لبخندِ تو شدم /بی قرارِ این عشق و پریشونی و دیوونگیاشم
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات / مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم /شکلِ لبخندِ تو شدم / بی قرارِ این عشق و
پریشونی و دیوونگیاشم / تورو دارم تو روزایی که دنیا دلگیره
میای و حس دلتنگی و دوری می میره/ بیای ریتمِ موسیقی قلبت دنیامُ میگیره
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات / مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم / شکلِ لبخندِ تو شدم
بی قرارِ این عشق و / پریشونی و دیوونگیاشم
ثانیه ثانیه صدات حسِ آروم نفسات /مثلِ اولین باره نمیذاره که دیوونه نباشم
می رسم از تو به خودم /شکلِ لبخندِ تو شدم /بی قرارِ این عشق و/ پریشونی و دیوونگیاشم

دانلود با کیفیت 320

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد