بگو چند ناصر زینعلی

حال چشاتو میخرم فقط بگو چند/  اگه تو لب تر کنی یک دو سه تو کوچم
یه جوری که هیشکی به جز خودم نفهمه/  اگه دوستم داری یواش بگو تو گوشم
صدای قلبم با نفسات میشه میزون/  تو دل وامونده ی من آتیش نسوزون
آره به هر سازی که تو بخوای میرقصم/  با اون نگاهات دل ما رو هی نلرزون
نمه نمه نمه نشستی با عشوه تو قلبم/  خنده هاتو که دیگه عشقه نگم من آخ نگم من
یه تنه دلمو حریفی همین چیزات قشنگه/  اون دوتا چشاتو قربون که نفهمیدیم چه رنگه
بالا بری پایین بیا یکی یدونمی میدونم/  یه جوری به دل میشینی که بند اومده زبونم
یه دیوونه عین خودت میخواستی من همونم/  تو بگو قله ی قاف من خودمو میرسونم
نمه نمه نمه نشستی با عشوه تو قلبم/  خنده هاتو که دیگه عشقه نگم من آخ نگم منیه تنه دلمو حریفی همین چیزات قشنگه/  اون دوتا چشاتو قربون که نفهمیدیم چه رنگه

دانلود آهنگ بگو چند ناصر زینعلی

بگو چند ناصر زینعلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

بگو چند ناصر زینعلی

حال چشاتو میخرم فقط بگو چند/  اگه تو لب تر کنی یک دو سه تو کوچم
یه جوری که هیشکی به جز خودم نفهمه/  اگه دوستم داری یواش بگو تو گوشم
صدای قلبم با نفسات میشه میزون/  تو دل وامونده ی من آتیش نسوزون
آره به هر سازی که تو بخوای میرقصم/  با اون نگاهات دل ما رو هی نلرزون
نمه نمه نمه نشستی با عشوه تو قلبم/  خنده هاتو که دیگه عشقه نگم من آخ نگم من
یه تنه دلمو حریفی همین چیزات قشنگه/  اون دوتا چشاتو قربون که نفهمیدیم چه رنگه
بالا بری پایین بیا یکی یدونمی میدونم/  یه جوری به دل میشینی که بند اومده زبونم
یه دیوونه عین خودت میخواستی من همونم/  تو بگو قله ی قاف من خودمو میرسونم
نمه نمه نمه نشستی با عشوه تو قلبم/  خنده هاتو که دیگه عشقه نگم من آخ نگم منیه تنه دلمو حریفی همین چیزات قشنگه/  اون دوتا چشاتو قربون که نفهمیدیم چه رنگه

دانلود آهنگ بگو چند ناصر زینعلی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد