جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده
اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا
دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا
دل من در به دره درمون دردش سفره یه / نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره
دل من در به دره درمون دردش سفره یه نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره
دست ادب رو سینه سینه زنای ارباب با یه سلامم میرن پایین پای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا

دانلود مداحی جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده
اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب شب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا
دل بی تاب اومده چشم پر از آب اومده اومده ماه عزا لشکر ارباب اومده
لشکر مشکی پوشا سینه زنای ارباب همه شب میخونن نوحه برای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا
دل من در به دره درمون دردش سفره یه / نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره
دل من در به دره درمون دردش سفره یه نفر نیست که یه شب ما رو زیارت ببره
دست ادب رو سینه سینه زنای ارباب با یه سلامم میرن پایین پای ارباب
جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا جان آقا سنه قربان آقا سید العطشان آقا

دانلود مداحی جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد