دریا نمیرم گرشا رضایی

پای تو گیرم… /  من یه چند وقته که بعدِ رفتنت دریا نمیرم!
میترسم آخه بی هوا بارون بیاد!/  دست کیو باید بگیرم؟
هر شب تو رویا من تو رو میبینمت…! /  میگی کنارم خوبه حالت
میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم، روی شالت
بزن بیرون از تنهایی… برگرد کنارم… / همونم که برای دیدنِ تو بیقرارم
نرو از روزگارم که من طاقت ندارم /  منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…
پس بزن بیرون از تنهایی! برگرد کنارم… /  همونم که برای دیدنِ تو بی قرارم
نرو از روزگارم که من طاقت ندارم /  منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…
ما میرسیم بازم به هم؛ دنیا اگه وارونه شه! /  پاییز منم بارون تویی…
زیبایی پاییز به این بارونشه /  باور نکن! تنهاییو دل کندنو یادم نده
از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده… / بزن بیرون از تنهایی…
برگرد کنارم… /  همونم که برای دیدنِ تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم
منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم… /  پس بزن بیرون از تنهایی! برگرد کنارم…
همونم که برای دیدنِ تو بی قرارم /  نرو از روزگارم که من طاقت ندارم
منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…

دانلود آهنگ دریا نمیرم گرشا رضایی

دریا نمیرم گرشا رضایی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

دریا نمیرم گرشا رضایی

پای تو گیرم… /  من یه چند وقته که بعدِ رفتنت دریا نمیرم!
میترسم آخه بی هوا بارون بیاد!/  دست کیو باید بگیرم؟
هر شب تو رویا من تو رو میبینمت…! /  میگی کنارم خوبه حالت
میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم، روی شالت
بزن بیرون از تنهایی… برگرد کنارم… / همونم که برای دیدنِ تو بیقرارم
نرو از روزگارم که من طاقت ندارم /  منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…
پس بزن بیرون از تنهایی! برگرد کنارم… /  همونم که برای دیدنِ تو بی قرارم
نرو از روزگارم که من طاقت ندارم /  منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…
ما میرسیم بازم به هم؛ دنیا اگه وارونه شه! /  پاییز منم بارون تویی…
زیبایی پاییز به این بارونشه /  باور نکن! تنهاییو دل کندنو یادم نده
از قلب من دوری نکن حالا که حال هر دوتاییمون بده… / بزن بیرون از تنهایی…
برگرد کنارم… /  همونم که برای دیدنِ تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم
منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم… /  پس بزن بیرون از تنهایی! برگرد کنارم…
همونم که برای دیدنِ تو بی قرارم /  نرو از روزگارم که من طاقت ندارم
منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم…

دانلود آهنگ دریا نمیرم گرشا رضایی

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد