مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است /  مکن ای صبح طلوع
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است /  مکن ای صبح طلوع
امشب همه اذن از او بگیرند / تا در یم خون وضو بگیرد
امشب همه در راز و نیازند /  فردا به بهشت در نمازند
امشب شب بیعت حبیب است /  در دشت شمیم بوی سیب است
امشب شه دین به خیمه گاه است /  فردا به میان قتلگاه است
امشب شب قیامت کبرای دیگر است /  هر لحظه یک گزارش صحرای محشراست
امشب رسد به گوش، مناجات عاشقان  /  فردا به روی خاک بدن‌های بی‌‌سر است
امشب علم به دست علمدار کربلاست /  فردا تنش به علقمه در خون شناور است
فردا سر عشق روی نیزه  /  فردا پره خون گلوی نیزه /  چون کوه مجاهدانه عطشان
لب تشنه روان به سمت میدان   /  ماه حرم از فرس میفتد / لب تشنه ای از نفس میفتد
فردا جلوی چشم پیمبر

دانلود مداحی مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

امشبی را شه دین در حرمش مهمان است /  مکن ای صبح طلوع
عصر فردا بدنش زیر سم اسبان است /  مکن ای صبح طلوع
امشب همه اذن از او بگیرند / تا در یم خون وضو بگیرد
امشب همه در راز و نیازند /  فردا به بهشت در نمازند
امشب شب بیعت حبیب است /  در دشت شمیم بوی سیب است
امشب شه دین به خیمه گاه است /  فردا به میان قتلگاه است
امشب شب قیامت کبرای دیگر است /  هر لحظه یک گزارش صحرای محشراست
امشب رسد به گوش، مناجات عاشقان  /  فردا به روی خاک بدن‌های بی‌‌سر است
امشب علم به دست علمدار کربلاست /  فردا تنش به علقمه در خون شناور است
فردا سر عشق روی نیزه  /  فردا پره خون گلوی نیزه /  چون کوه مجاهدانه عطشان
لب تشنه روان به سمت میدان   /  ماه حرم از فرس میفتد / لب تشنه ای از نفس میفتد
فردا جلوی چشم پیمبر

دانلود مداحی مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد