آی دلار، آی مرغ، آی کمرم، آی قلبم …

🔸عموم داشت انتخابات آمریکا رو تحلیل میکرد و خیلی جدی داشت میگفت بایدن با اختلاف برنده میشه. بعد یه دفعه گفت الان نقش تعیین‌کننده رو ایالت فلوراید داره. یه ربع داشتیم براش توضیح میدادیم که فلوراید تو خمیردندونه و اون ایالت فلوریدا ست😀

🔹چالش بازی مومو‌ چیه، بابا ما بچه بودیم بازی داشتیم به اسم شاه دزد وزیر! خدا نصیب نکنه اونی که دزد میشد، سیبیل آتشین براش میکشیدن تا یه ماه پشت لبش پوست پوست میشد😂

🔸تکنولوژی اونا :
آی پد، آی فون، آی مک ...😇

تکنولوژی ما :
آی دلار، آی مرغ، آی کمرم، آی قلبم ....😕

🔹هنوز با واژه ى سوييشرت كنار نيومده بوديم، هودى يهو از كجا اومد؟
ما همه اينارو ميگيم جِلِزقه🚶🏻‍♂️😐

🔸باز خوبه شما رو با بچه‌هاي فامیل مقایسه میکردن،
ما تو فامیلمون درسخون نداشتیم بابام منو مستقیم با خود بوعلی سینا مقایسه میکرد😐

🔹عکس العمل خانمها وقتی شوهرشون از پله میوفته،
در اروپا : حالت خوبه عزیزم؟!🥺
در ایران: خدا جای حق نشسته😏

🔸چرا از کسی که حوصله نداره میپرسید واسه منم حوصله نداری؟
‏آره حوصله نداره ولی برای تو یک دبه پر کرده گذاشته زیرپله‌ها برو بردار! 😂

🔹ولی ما عینکی ها یه آپشنی که داریم اینه وقتی عصبانی میشیم، عینکمونو در میاریم میندازیم رو میز بعد چشامونو میمالیم
خیلی باکلاسه لعنتی🤓
که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهرمند نیستید😁🤪

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

آی دلار، آی مرغ، آی کمرم، آی قلبم …

🔸عموم داشت انتخابات آمریکا رو تحلیل میکرد و خیلی جدی داشت میگفت بایدن با اختلاف برنده میشه. بعد یه دفعه گفت الان نقش تعیین‌کننده رو ایالت فلوراید داره. یه ربع داشتیم براش توضیح میدادیم که فلوراید تو خمیردندونه و اون ایالت فلوریدا ست😀

🔹چالش بازی مومو‌ چیه، بابا ما بچه بودیم بازی داشتیم به اسم شاه دزد وزیر! خدا نصیب نکنه اونی که دزد میشد، سیبیل آتشین براش میکشیدن تا یه ماه پشت لبش پوست پوست میشد😂

🔸تکنولوژی اونا :
آی پد، آی فون، آی مک ...😇

تکنولوژی ما :
آی دلار، آی مرغ، آی کمرم، آی قلبم ....😕

🔹هنوز با واژه ى سوييشرت كنار نيومده بوديم، هودى يهو از كجا اومد؟
ما همه اينارو ميگيم جِلِزقه🚶🏻‍♂️😐

🔸باز خوبه شما رو با بچه‌هاي فامیل مقایسه میکردن،
ما تو فامیلمون درسخون نداشتیم بابام منو مستقیم با خود بوعلی سینا مقایسه میکرد😐

🔹عکس العمل خانمها وقتی شوهرشون از پله میوفته،
در اروپا : حالت خوبه عزیزم؟!🥺
در ایران: خدا جای حق نشسته😏

🔸چرا از کسی که حوصله نداره میپرسید واسه منم حوصله نداری؟
‏آره حوصله نداره ولی برای تو یک دبه پر کرده گذاشته زیرپله‌ها برو بردار! 😂

🔹ولی ما عینکی ها یه آپشنی که داریم اینه وقتی عصبانی میشیم، عینکمونو در میاریم میندازیم رو میز بعد چشامونو میمالیم
خیلی باکلاسه لعنتی🤓
که متاسفانه شما مردم عادی از این قابلیت بهرمند نیستید😁🤪

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد