حیف نون و معلم پسرش

معلم  پسر حیف نون ، حیف نون رو  به مدرسه احضار میکنه!!!

فرداش حیف نون میره مدرسه و از معلم می‌پرسه چی شده؟ مگه پسرم چکارکرده ؟؟؟؟

خانم معلم میگه : آقای حیف نون، پسر شما خیلی خنگه!!!

حیف نون به معلم میگه: یعنی چی؟؟ اتفاقاً پسر من خیلی هم با هوشه!!

معلم میگه: الان خنگی پسرتون رو بهتون ثابت می کنم!!! بعد به پسر حیف نون میگه: بچه جان برو ببین من تو حیاط مدرسه هستم یا نه ؟؟؟

پسر حیف نون میره و بر می گرده میگه: نه خانم معلم، شما تو حیاط مدرسه نبودید!!

پسر حیف نون میره و برمی‌گرده میگه: نه خانم معلم، شما تو حیاط مدرسه نبودید…!!!

معلم : شاید تو دفتر مدیر باشم برو اونجا رو هم ببین!!!

پسرحیف نون باز میره و بر می‌گرده و میگه: نه خانم معلم اونجا هم نبودید!

معلم رو به حیف نون می کنه و میگه: حالا دیدید بچه تون چقدر خنگه ؟؟؟؟؟

حیف نون به معلم میگه: خوب پسرم درست میگه، شاید رفتید مسافرت خانم معلم!!!

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد

حیف نون و معلم پسرش

معلم  پسر حیف نون ، حیف نون رو  به مدرسه احضار میکنه!!!

فرداش حیف نون میره مدرسه و از معلم می‌پرسه چی شده؟ مگه پسرم چکارکرده ؟؟؟؟

خانم معلم میگه : آقای حیف نون، پسر شما خیلی خنگه!!!

حیف نون به معلم میگه: یعنی چی؟؟ اتفاقاً پسر من خیلی هم با هوشه!!

معلم میگه: الان خنگی پسرتون رو بهتون ثابت می کنم!!! بعد به پسر حیف نون میگه: بچه جان برو ببین من تو حیاط مدرسه هستم یا نه ؟؟؟

پسر حیف نون میره و بر می گرده میگه: نه خانم معلم، شما تو حیاط مدرسه نبودید!!

پسر حیف نون میره و برمی‌گرده میگه: نه خانم معلم، شما تو حیاط مدرسه نبودید…!!!

معلم : شاید تو دفتر مدیر باشم برو اونجا رو هم ببین!!!

پسرحیف نون باز میره و بر می‌گرده و میگه: نه خانم معلم اونجا هم نبودید!

معلم رو به حیف نون می کنه و میگه: حالا دیدید بچه تون چقدر خنگه ؟؟؟؟؟

حیف نون به معلم میگه: خوب پسرم درست میگه، شاید رفتید مسافرت خانم معلم!!!

کلیه حقوق این سایت متعلق به تیم دوره زمونه می باشد