خداوندا علمدارم نیامد نریمان پناهی

من ایرانم و تو عراقی پویانفر

جان آقا سنه قربان آقا بنی فاطمه

الحمدلله که نوکرتم مهدی رسولی

مکن ای صبح طلوع جواد مقدم

شاه پناهم بیده دولتمند خلف

تا مشکتو تو آب زدی سلحشور